Ovde ćete pronaći prezentacije sa online edukacije: Primena asistivnih tehnologija i potpomognute komunikacije u pružanju podrške deci ranog uzrasta sa kompleksnim komunikacionim potrebama i njihovim porodicama održane u periodu od 17.09. do 29.09. 2020. godine.